Luni-Vineri: 8-20 Sambata: 8-14
Str. Bucuresti Nr. 80-82, Cluj-Napoca

Politica de confidentialitate

  CONFIDENTIALITATE

Magsan Tehnico Sanitare SRL, cu sediul in Cluj – Napoca, Str. Bucuresti 80-82, tel. 0264-412722, respectă prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, cunoscut şi sub denumirea de GDPR, in continuare garantează confidentialitatea datelor personale introduse pe siteul www.magsan.ro.

Datele personale introduse de către cumpărător vor fi folosite doar in scopul declarat al acestui site, şi anume de comert online. Informaţiile de indentificare sunt necesare pentru emiterea facturilor şi pentru livrarea produselor comandate la domiciliul cumpărătorului.

Comerciantul poate colecta date cu caracter personal prin intermediul site-ului magsan.ro doar cu acordul cumpărătorului şi numai dacă acesta le furnizează in mod voluntar. Formularul de inregistrare din cadrul site-ului solicită informaţii prin care cumpărătorul poate fi identificat in timp ce navighează prin site sau prin care poate fi contactat.

Comerciantul utilizează metode, proceduri de lucru şi tehnologii de securitate, pentru a proteja datele cu caracter personal transmise voluntar sau involuntar in timpul utilizării site-ului magsan.ro.

Magsan Tehnico Sanitare SRL nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, nu divulgă datele dumneavoastră partenerilor sai.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificata şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private in sectorul comunicaţiilor electronice (Legea comerţului electronic 365/2002 si Ordonanţa privind protecţia consumatorilor la incheierea şi executarea contractelor la distanta 130/2000) SC MAGSAN TEHNICO SANITARE SRL are obligaţia de a administra in condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, sau un membru al familiei dumneavoastră, ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: reclama, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicaţii electronice, comerţ online, completare factură si livrare produse.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodata, aveti dreptul sa vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, trebuie să ne trimiteţi o adresă cu o cerere scrisă, datata si semnată către societatea noastra la adresa mai sus amintita.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm sa ne informaţi cat mai repede posibil in vederea corectării acestora.

DREPTURI DE AUTOR

Legea nr. 8/1996. modificată si revizuită prin legea nr. 285/2004 si prin ordonanţa de urgenţă 123/2005, prevede că autorul unei opere (literară, artistică, muzicală etc.) să deţină dreptul asupra respectivei opere pe toată durata vieţii sale plus încă 70 de ani. Drepturile de autor se moştenesc de către urmaşii legali ai autorului (în cazul mai multor autori, drepturile expiră la 70 de ani de la moartea ultimului dintre aceştia). Excepție o fac programele de calculator unde termenul este de 50 de ani în loc de 70.

Titularii ale căror drepturi au fost încălcate pot pretinde repararea prejudiciului calculat potrivit normelor legale; în cazul în care prejudiciul nu poate fi determinat în acest fel, aceştia pot pretinde acordarea de despăgubiri reprezentând triplul remuneraţiilor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a făcut obiectul faptei ilicite. De asemenea, titularii drepturilor încălcate pot cere instanţei de judecată să dispună distrugerea echipamentelor şi a mijloacelor aflate în proprietatea făptuitorului, a căror destinaţie unică sau principală a fost aceea de producere a actului ilicit, scoaterea din circuitul comercial, prin confiscare şi distrugere, a copiilor efectuate ilegal, precum şi publicarea în mijloace de comunicare în masă a hotărârii instanţei de judecată, pe cheltuiala celui care a săvarşit fapta.

După Convenţia de la Berna (la care Romania a aderat in forma revizuita prin legea nr. 77/1998 publicată in MO 166/28 aprilie 1998) nu mai este necesară indicarea faptului că o opera este protejată de drepturile de autor atât timp cât „proprietatea intelectuală a unei opere literare, artistice sau ştiintifice corespunde autorului pentru simplul fapt că el a creat-o” şi „sunt considerate obiecte ale proprietăţii intelectuale toate creaţiile originale literare, artistice şi științifice exprimate prin orice mediu şi pe orice suport, tangibile sau intangibile, cunoscute acum sau care se vor inventa în viitor”.

În lumea digitală se aplică aceleaşi legi ale proprietăţii intelectuale şi drepturilor de autor ca şi pentru toate celelalte creaţii originale.

Continutul site-ului magsan.ro, nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe acest site, sunt proprietatea exclusiva a site-ului magsan.ro, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare).

magsan.ro respectă drepturile de proprietate intelectuală ale autorilor şi ale creatorilor şi solicită utilizatorilor săi să aibă aceeaşi conduită. Astfel, în conformitate cu Termenii Serviciului şi atunci când circumstanţele o cer şi la alegerea sa, magsan.ro poate să dezactiveze şi/sau să închidă fără notificare conturile utilizatorilor care ar putea să încalce drepturile de proprietate intelectuală ale terţilor.

În cazul în care consideraţi că opera dumneavoastră a fost copiată într-un mod în care să constituie o încălcare a drepturilor de autor sau dacă drepturile dumneavoastră de proprietate intelectuală au fost încălcate în alt mod, va rugam sa ne contactati pentru a rezolva aceasta situatie privind incalcarea dreptului de proprietate intelectuala la adresa de e-mail reclamatii@magsan.ro